اسکله تفریحی کیش

اسکله تفریحی کیش

اسکله تفریحی کیش ، از مکان های جذاب گردشگری کیش است که بوستان مشرف به اسکله و همچنین فضای جذاب آن ، مقصد گردشگری تمام مسافرانی است که به جزیره کیش قدم می گذارند .

X